• පුංවි ඡන්දය ගැන අත් පොතක්
  මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය (කැෆේ සංවිධානය) විසින් අත් පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ එම අත් පොත මේ සමඟ ඇති ඇමුණුමෙන් කියවිය හැකිය.
  Slider
 • උතුරේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා ජාතිකවාදී හා එල්ටීටීඊ ගීත හා ප්‍ර‍චාරක පාඨ යොදා ගන්නවා
  යාපනය, කිලිනොච්චි හා මුලතීව් දිස්ත්‍රික්කයන් හි දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයකටම අයත් අපේක්ෂකයින් කිහිප දෙනෙකු සිය ප්‍ර‍චාරක කටයුතු සදහා ජාතිකවාදී හා එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ප්‍ර‍චලිත කළ ගීත යොදා ගැනීම නවතා දමන ලෙස කැෆේ සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.
  Slider
 • ජනාධිපති ධූර කාළයේ දවස් 1098 ක් ඉවරයි. තව තියෙන්නේ දවස් 696 යි. .
  ජනාධිපතිවරයාගේ ඊලග පියවර අධිකරණ,, නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශ හෝ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවරා ගැනීමේ විය හැකියි. - කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් පවසයි
  Slider
 • Political leadership reinforcing misogynistic attitudes
  Political parties have placed their female candidates for the February 10 local government election in wards where is a powerful, often male, candidate contesting from another political party and that can lead to distorted election results, Rajith Keerthi Tennakoon, executive director of Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) said yesterday (9) in Puttalam.
  Slider
පුංවි ඡන්දය ගැන අත් පොතක්
පුංවි ඡන්දය ගැන අත් පොතක් ...
2018-01-17
මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය ...
උතුරේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා ජාතිකවාදී හා එල්ටීටීඊ ගීත හා ප්‍ර‍චාරක පාඨ යොදා ගන්නවා
උතුරේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා ජාතිකවාදී හා එල්ටීටීඊ ගීත හා ප්‍ර‍චාරක පාඨ යොදා ගන්නවා ...
2018-01-13
උතුරේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සදහා ජාතිකවාදී හා එල්ටීටීඊ ගීත හා ප්‍ර‍චාරක පාඨ යොදා ගන්නවා ...
 ජනාධිපති ධූර කාළයේ දවස් 1098 ක් ඉවරයි. තව තියෙන්නේ දවස් 696 යි. .
ජනාධිපති ධූර කාළයේ දවස් 1098 ක් ඉවරයි. තව තියෙන්නේ දවස් 696 යි. . ...
2018-01-11
ජනාධිපති ධූර කාළයේ දවස් 1098 ක් ඉවරයි. තව තියෙන්නේ දවස් 696 යි. . ...
img
අගමැති නිල නිවස අරලියගහ මන්දිරය ‘දේශපාලන කටයුතු සදහා යොදා ගැනීම‘ ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මැතිවරණ නීතීයේ කණෙන් ර ...
img
Education Ministry violated election laws Uses Temple Trees for political purposes ...
img
පුරා දින 1031 ක් බැදුම්කර වංචාව ගැන මා කියූ දේ රටට වාර්තා කළ ජනමාධ්‍යයට ස්තුතියි! ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img