• දුෂණ විරෝධයේ බලාපොරොත්තු බිද වැටුණු වසරක්. ශ්‍රී ලංකාව දුෂණ විරෝධයේ අසමත් රාජ්‍යයකි.
  බලාපොරොත්තු බිද වැටුණු, අපේක්ෂා භංගකළ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අද ජාත්‍යන්තර දුෂණ විරෝධී දිනය සමරණ බව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය හෙවත් කැෆේ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.
  Slider
 • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ලබාගැනීමට පැමිණි පිරිසට ඉඳ ගැනීමට පුටුවක් වත් නෑ
  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව හා විද්‍යුත් හැදුණුම්පත් ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙනි
  Slider
 • රු. 40 විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත් ටෙන්ඩරය ටෙන්ඩරය රු. 80 ට දෙන්නට බෑ කියූ පුද්ගලයින් ලියපාදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් සරත් කුමාර සංචිතයට?
  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙ යෝජිත විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වන ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය හේතුවෙන් මෙම ගැටුම මතුවී ඇත.
  Slider
 • කළුතර චමිල රණසිංහට යුක්තිය කෝ?
  2015 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහ දේපළ අයථා පරිහරණය කිරීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නීතිය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වී නැති බව කැෆේ සංවිධානය යළි අවධාරණය කරයි. මෙම සිදුවීම පිළිබඳව දන්වමින් කැෆේ සංවිධානය විසින් අද (22) ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, නීතිපති තුමා, පොලිස්පති තුමා , මැතිවරණ කොමිසම ඇතුළු සියලු ආයතන වෙත ලිපියක් යොමු කලේය. එම ලිපිය පහතින් දැක්වෙයි.
  Slider
 • ජනමාධ්‍යයට දේශපාලන බලපෑම්
  ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් මෑතක දී ජනාධිපති, අගමැති හා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබ ඇති ප්‍රකාශ හා චීවරධාරී ගලබොඩ අත්තේ ඥානසාර විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් කැෆේ සහ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රෙය් දැඩි අවධානය යොමුව ඇත.
  Slider
දුෂණ විරෝධයේ බලාපොරොත්තු බිද වැටුණු වසරක්. ශ්‍රී ලංකාව දුෂණ විරෝධයේ අසමත් රාජ්‍යයකි.
දුෂණ විරෝධයේ බලාපොරොත්තු බිද වැටුණු වසරක්. ශ්‍රී ලංකාව දුෂණ විරෝධයේ අසමත් රාජ්‍යයකි. ...
2016-12-09
බලාපොරොත්තු බිද වැටුණු, අපේක්ෂා භංගකළ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අද ජාත්‍යන්තර දුෂණ විරෝධී දිනය ...
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ලබාගැනීමට පැමිණි පිරිසට ඉඳ ගැනීමට පුටුවක් වත් නෑ
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ලබාගැනීමට පැමිණි පිරිසට ඉඳ ගැනීමට පුටුවක ...
2016-11-25
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව හා විද්‍යුත ...
රු. 40 විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත් ටෙන්ඩරය ටෙන්ඩරය රු. 80 ට දෙන්නට බෑ කියූ පුද්ගලයින් ලියපාදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් සරත් කුමාර සංචිතයට?
රු. 40 විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත් ටෙන්ඩරය ටෙන්ඩරය රු. 80 ට දෙන්නට බෑ කියූ පුද්ගලයින් ලියපාදිංචි ...
2016-11-23
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙ යෝජිත විද්‍යුත් හැඳුන ...
කළුතර චමිල රණසිංහට යුක්තිය කෝ?
කළුතර චමිල රණසිංහට යුක්තිය කෝ? ...
2016-11-22
2015 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සහ දේපළ අයථා පරිහරණය කිරීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙ ...
img
- Will 'international advisors' that prompt suppressive laws destroy another promise of the good governance go ...
img
ලේක් හවුස් හි අයිතිය පුළුල් කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය ඉල්ලයි. ...
img
මාමා බෑනා ගණුදෙනුව නිසා මෙරට සෑම පුද්ගලයෙකුගේම ණය බරට අළුතින් රුපියල් 20000 ක් එකතු කරලා ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img