• පාගමනට අවහිර එපා. කැෆේ සංවිධානය කියයි.
  මහනුවර සිට කොළඹ දක්වා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් සංවිධානය කොට ඇති පාගමන සඳහා අවහිර කිරීමෙන් වළකින ලෙසත්, සංවිධානාත්මක ලෙස බලය පේන්වීමෙන් වළකින ලෙසත් කැෆේ සංවිධානය ‘යහපාලන රජයේ ප්‍ර‍ධාන හවුල්කාර පක්ෂ‘ වෙතින් ඉල්ලීමක් කරයි.
  Slider
 • දඩල්ලගේ සඟවන ‘රනුග්ගේ වාර්තාවේ‘ සාරාංශය මෙන්න
  රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්, ජේ. දඩල්ලගේ මහතා විසින් සගවන ‘2015 ජනාධිපතිවරණයේ දී සිදු වු රාජ්‍ය සේවයේ අක්‍ර‍මිකතා පිළිබද විමර්ශන කමිටු වාර්තාව‘ යනු කුමක්ද? හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍ය කරු ජයසූරිය මහතා විසින් 2015 මාර්තු 25 දින කැබිනට් පත්‍රිකා අංක 15/0111/610/004 මගින් ස්ථාපනය කරන ලද කමිටුවකි.
  Slider
 • CaFFE wrote to Dilrukshi again. Why she must act now!
  Campaign for Free and fair Elections (CaFFE) again wrote to the Director General of Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption, Ms. Dilrukshi Dias Wickramasinghe detailing the reasons why the organization requested the commission to present their findings regarding the first controversial treasury bond auction to President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe.
  Slider
 • භාණ්ඩගාර බැදුම්කර විමර්ශන පිළිබද ජනපති, අගමැති දැනුවත් කළ යුත්තේ ඇයි? - කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශණ කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය නැවතත් ලියයි.
  නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වන ජනතා ව්‍යාපාරය හෙවත් කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස්වරිය වෙත අද නැවත වරක් ලිපියක් යොමු කර ජනපති අගමැති සහ කෝප් කමිටුව මහ බැංකු විමර්ශනය පිළිබද දැනුවත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කළේය.
  Slider
 • “2015 බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශන වාර්තාව නිකුත් කරන්න “ - කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් කොමිසමෙන් ඉල්ලයි
  මතහේදයට තුඩු දුන් වසර 2015 මංහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විමර්ශනයේ වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන්නැයි කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් හො දූෂණ විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලයි. එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් බණ්ඩාරණායක වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් කැෆේ සංවිධානය මේ බව අවධාරණය කර සිටියි.
  Slider
පාගමනට අවහිර එපා. කැෆේ සංවිධානය කියයි.
පාගමනට අවහිර එපා. කැෆේ සංවිධානය කියයි. ...
2016-07-27
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් මහනුවර සිට කොළඹ දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත පාගමනට අවහිර එපා ...
 දඩල්ලගේ සඟවන ‘රනුග්ගේ වාර්තාවේ‘ සාරාංශය මෙන්න
දඩල්ලගේ සඟවන ‘රනුග්ගේ වාර්තාවේ‘ සාරාංශය මෙන්න ...
2016-07-11
රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්, ජේ. දඩල්ලගේ මහතා විසින් සගවන ‘2015 ජනාධිපතිවරණයේ ...
CaFFE wrote to Dilrukshi again. Why she must act now!
CaFFE wrote to Dilrukshi again. Why she must act now! ...
2016-06-28
Campaign for Free and fair Elections (CaFFE) again wrote to the Director General of Commis ...
භාණ්ඩගාර බැදුම්කර විමර්ශන පිළිබද ජනපති, අගමැති දැනුවත් කළ යුත්තේ ඇයි? - කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශණ කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය නැවතත් ලියයි.
භාණ්ඩගාර බැදුම්කර විමර්ශන පිළිබද ජනපති, අගමැති දැනුවත් කළ යුත්තේ ඇයි? - කැෆේ සංවිධානය අල් ...
2016-06-28
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වන ජනතා ව්‍යාපාරය හෙවත් කැෆේ සංවිධානය අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර ...
img
Campaign for Free and Fair Elections (CaFFE) commends the cabinet decision to amend the Provincial C ...
img
The CBSL Governor who through two bonds issues has been involved in a conflict of interest is at present misus ...
img
දූෂිත නිලධාරීන් ආරක්ෂා කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් දේශපාලනික අනුදැනුම අනුව ක්‍රියාත්මක වන බව පැහැදිලි වන්නේ ...
Ampara District
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
   
Total 80
   
img
Badulla District
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
   
Total 34
   
img
Colombo District
   
Total 369
   
img
Galle District
   
Total 76
   
img
Gampaha District
   
Total 119
   
img
Hambantota District
   
Total 96
   
img
Jaffna District
   
Total 69
   
img
Kalutara District
   
Total 62
   
img
Kandy District
   
Total 74
   
img
Kegalle District
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
   
Total 122
   
img
Matale District
   
Total 41
   
img
Matara District
   
Total 66
   
img
Moneragala District
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
   
Total 14
   
img
Puttalam District
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
   
Total 40
   
img